Coronablinkern

Vanliga frågor

Varför lönar det sig att ladda ner Coronablinkern?

Med hjälp av Coronablinkern-applikationen kan vi tillsammans bidra till att förhindra att coronaviruset sprids. Med appen kan man nå en användare som eventuellt exponerats för coronaviruset och stöda personen att följa gällande anvisningar samt kontakta hälsovården.

Det är frivilligt att använda Coronablinkern. Men ju fler som använder appen, desto bättre hjälper den att bryta smittkedjorna.

Vem har gjort Coronablinkern?

Appen Coronablinkern har producerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL). I utvecklingsarbetet deltog utöver THL även social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten och SoteDigi Oy. Solita Oy ansvarar för det tekniska genomförandet av appen.

I vilka telefoner kan man ladda ner Coronablinkern?

Appen utnyttjar gränssnittet Exposure Notifications som Apple och Google utvecklat tillsammans för att skapa identifieringskoder och uppgifter om möten. Gränssnittet är tillgängligt för alla iPhone-telefoner som har operativsystemet iOS 13.5 eller nyare samt för Android-telefoner som har operativsystemet Android 6.0 (Marshmallow) eller nyare och Google Play-tjänster. Appen kan laddas ner till Apples iPhone från App Store och till Android-telefoner från Google Play.

Gamla telefoner har inte nödvändigtvis tillräckligt med processorkraft eller minne för att kunna upptäcka möten på ett tillförlitligt sätt. Dessutom saknar telefoner som tillverkats före 2016 ofta Bluetooths version med låg strömförbrukning (BLE) som behövs för att upptäcka möten. Om man började bygga upp de egenskaper som behövs i sådana telefoner skulle projektet bli långt och dyrt, och den uppföljning som blir resultatet skulle sannolikt fungera på ett otillförlitligt sätt.

Är appen gratis?

Appen kan laddas ned och användas gratis. Om du stöter på en app som låtsas vara Coronablinkern och som kräver betalning antingen vid nedladdning eller användning av en funktion, är det fråga om bedrägeri.

På vilka språk fungerar appen?

Appen finns på finska, svenska och engelska.

Hur ändrar jag språket i appen?

Språkinställningarna i din telefon avgör på vilket språk du ser Coronablinkern. I den senaste uppdateringsversionen kan du byta språk direkt i Coronablinkerns inställningar som du hittar nere till höger när du öppnar appen.

I iPhone-telefoner (iOS) kan du välja språket i appen genom att i punkten Inställningar i telefonen välja Coronablinkern – Föredraget språk. Du kan ange det föredragna språket i din telefon i punkten Inställningar genom att välja Allmänt – Föredraget språk.

I Android-telefoner kan du välja språket i punkten Inställningar – Allmänt – Språk och region (Settings – General – Language&Region).

Appen finns på finska, svenska och engelska.

Hur har informationssäkerheten i Coronablinkern säkerställts?

Coronablinkern sparar inte ditt namn, ditt födelsedatum eller dina kontaktuppgifter. Den kan inte ta reda på vem du eller de människor du möter är. Appen samlar inte in lokaliseringsuppgifter. Appens funktion baserar sig på slumpmässiga identifieringskoder som regelbundet byts ut och som gör det omöjligt att direkt identifiera användare av appen.

All datakommunikation mellan Coronablinkern och servern är hemlig. Uppgifterna lagras anonymt på en server som administreras av FPA och som finns i Finland. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs. Den lagstiftning som tillåter lagring av uppgifter gäller för närvarande till 31.12.2021. Cybersäkerhetscentret har utvärderat informationssäkerheten i appen och dess bakgrundssystem. Källkoden för appen har publicerats som öppen.

Hur fastställer Coronablinkern en eventuell exponering?

Appen beräknar sannolikheten för en exponering, som beror på tre faktorer: hur länge har man varit nära en smittad person, hur nära man varit den smittade personen och en bedömning av hur smittsam den smittade personen är. Smittsamheten beräknas utifrån den dag symtomen började. Hälso- och sjukvården sparar information om dagen då symtomen började i anslutning till den öppningskod som berättar om ett positivt testresultat.

Sannolikheten beräknas utifrån en matematisk modell. I modellen strävar man efter att ett meddelande om en eventuell exponering skickas i en situation som motsvarar en vistelse på cirka 2 meters avstånd i cirka 15 minuter. Avstånden och tiden varierar dock. Till exempel när avståndet är större ökar exponeringstiden.

THL kan reglera känsligheten hos exponeringskriterierna beroende på smittsituationen. Eventuella ändringar träder i kraft automatiskt i alla appar.

Jag fick ett meddelande om en eventuell exponering. Vad ska jag göra?

Om du får en anmälan om eventuell exponering ger applikationen dig anvisningar om bland annat hur du söker dig till test. Det är viktigt att du följer med hur du mår under de följande 14 dagarna, undviker kontakter och ser till att upprätthålla en god hand- och hosthygien. Kontakta hälsovården via symtombedömningen i Omaolo eller per telefon så att testbehovet kan bedömas. Personer med symtom hänvisas genast till test. Också personer utan symtom kan kontakta hälsovården via symtombedömningen i Omaolo eller per telefon så att testbehovet kan bedömas. Följ uppmärksamt med ditt mående tills meddelandet om exponering försvinner och ta ett nytt test om du får symtom, även om du tidigare hade fått ett negativt testresultat som symtomfri.

Jag har blivit smittad av coronaviruset. Hur ska jag meddela det i appen?

Om du har smittats av coronaviruset, skickar hälso- och sjukvården en öppningskod för engångsbruk med ett sms. Som avsändare av sms:et anges THL. Koden gäller i 12 timmar från mottagandet av sms:et. Om du har fler än en mobiltelefon, mata in koden i den telefon du oftast bär med dig.

När du matar in koden i appen får användarna av appen som du mött ett meddelande om en eventuell exponering. Meddelandet om en eventuell exponering kan inte kopplas till dig. Ge inte öppningskoden till någon annan och mata inte in koden i en annan telefon, eftersom då får de människor du mött inte informationen om en eventuell exponering.

Efter startkoden har angivits kommer applikationen att låsa sig och sluta att lagra träffar. Applikationen kan tas igen i bruk genom att avlägsna och ominstallera den.

Får minderåriga använda appen?

Appen kan också användas av minderåriga. Vi rekommenderar dock att minderåriga diskuterar laddning och användning av appen med vårdnadshavaren.

Var får jag mer information om appen eller stöd för att använda den?

De viktigaste uppgifterna om appen och dess ibruktagande har sammanställts på webbplatsen Koronavilkku.fi. På webbplatsen kan du också se en video där man i detalj beskriver hur appen laddas ned och tas i bruk. Vi rekommenderar att du i första hand av dina närstående ber om hjälp med att ladda ner appen.

Den riksomfattande telefontjänsten Information om coronaviruset ger råd om användningen av appen Coronablinkern på numret 0295 535 535. Rådgivningen svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Utöver telefontjänsten får du stöd för användning av Coronablinkern via chatten och sms-tjänsten. Chattfönstret finns på adressen https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/per-telefon-och-chatt och kundrådgivarna svarar på frågor när de är på plats. Frågor kan sändas per sms till numret 050 902 0163. Sms-tjänsten är avsedd för personer som t.ex. på grund av hörselskada eller av någon annan orsak inte kan tala per telefon.

Utöver telefontjänsten ger de finländska operatörerna DNA, Elisa och Telia stöd för att ta i bruk appen. Du kan be om råd via din operatörs elektroniska kommunikationskanaler, via kundservicen och i butikerna.

Genom dessa tjänster får du inte någon hälsorådgivning. Om din fråga gäller coronavirussmittan, kontakta hälso- och sjukvården.

Hur kan jag sluta använda Coronablinkern?

Om du vill sluta använda Coronablinkern, kan du när som helst radera den från din telefon och sluta använda appen.

Om du kopplar bort meddelanden om exponeringar eller Bluetooth-förbindelsen, fungerar inte appen. Det rekommenderas att du tar bort meddelanden om exponeringar endast om det verkligen är nödvändigt. Kom ihåg att återinföra dem så snart som möjligt.

Fungerar Coronablinkern utan internetuppkoppling, till exempel i flygplansläge?

Coronablinkern följer upp och registrerar möten även om internetuppkopplingen inte är påslagen, så länge som Bluetooth-inställningen är påslagen. Du kan dessutom kontrollera att Bluetooth är påslagen också i flygplansläge. En förutsättning för att kunna få ett meddelande om en eventuell exponering är att telefonen har internetuppkoppling. Om internetuppkopplingen tillfälligt är frånslagen eller om din telefon är i flygplansläge, kommer ett eventuell meddelande om en exponering när internetuppkopplingen igen är påslagen.

Kan jag ladda ner Coronablinkern via alla utländska appbutiker?

Coronablinkern finns tillgänglig i alla internationella appbutiker från och med 7.9.2020. De landsspecifika begränsningarna togs bort så att alla har möjlighet att använda appen då de vistas i Finland, oavsett vilket lands appbutik de använder. Vänligen notera att det kan förekomma fördröjningar i appbutikernas uppdateringar, vilket innebär att appen inte nödvändigtvis genast syns i alla internationella appbutiker.

Vid publiceringsskedet var nedladdningen av Coronablinkern begränsad till EU- och EES-länder, Schweiz och Storbritannien.

Fungerar Coronablinkern utomlands?

Coronablinkern är kompatibel med flera europeiska corona-applikationer.

Inom kompatibilitetsområdet kan användare av Coronablinkern få meddelande om en eventuell exponering även om personen som anmält sin smitta skulle använda någon annan europeisk corona-applikation. På motsvarande sätt kan användare som konstateras ha smittas om de önskar förmedla information om detta också till användarna av andra länders corona-applikationer.

Varje stat ansvarar för att genomföra en egen app, eftersom appen måste kunna diskutera med de bakomliggande informationssystemen och de nationella systemlösningarna inom hälso- och sjukvården.

Lista (som uppdateras) över applikationer och deras kompatibilitet (ec.europa.eu)

Varför begär Android-versionen av Coronablinkern att få använda min position, om Coronablinkern inte samlar in lokaliseringsuppgifter?

I Android-telefoner tillämpas Googles linje, enligt vilken BLE (lågenergiversion av Bluetooth) anses vara positioneringsteknik. Därför måste användaren tillåta användning av funktionen för positionsbestämning när de använder Coronablinkern, även om Coronablinkern inte använder någon positionsbestämning.

Android-telefoner kan begära tillstånd för positionering när du installerar Coronablinkern. Detta beror på att Bluetooth teoretiskt sett kan användas för positionering. Coronablinkern använder dock inte positionering. I de nyaste Androidversionerna har riktlinjen ändrats så att Android inte förutsätter ett dylikt tillstånd av Coronablinkern. För Coronablinkerns del kommer förändringen att träda i kraft så fort som appens uppdaterade version 1.1 publiceras.

Jag fick ett meddelande av Coronablinkern men ingen varning syns i appen. Vad betyder det här?

Beroende på modell skickar telefonerna antingen vecko- eller månadsrapporter som påminner om att appen fungerar normalt. Dessutom nämns antalet varningar och eventuella exponeringar. En eventuell exponering innebär att telefonen har upptäckt en telefon som tillhör en coronapositiv. Alla eventuella exponeringar orsakar inte varningar ifall mötet har varit kort och Coronavärdens riskgränser inte har uppfyllts.

Coronablinkern har riskgränser som fastställts av experter inom hälso- och sjukvården och som används för att beräkna sannolikheten för exponering. Om du har fått en anmälan från operativsystemet men Coronablinkern inte har larmat har riskgränsen inte överskridits och exponeringen är mycket osannolik.

Med de senaste iOS- och Android-uppdateringarna kom möjligheten att följa upp coronaviruset utan appen. Telefonen identifierar det land där användaren befinner sig och ger enligt landet möjlighet till användning utan appen om den lokala hälso- och sjukvården har byggt upp nödvändiga bakgrundssystem. Om landet använder en officiell applikation som i Finland, ger telefonen anvisningar om hur man laddar ner appen. Det lönar sig inte att radera Coronablinkern, eftersom uppföljning utan app inte används i Finland. Den applikationsfria uppföljningen är avsedd för de länder och delstater där coronaappen ännu inte har genomförts och som behöver ett så snabbt sätt att ta i bruk uppföljningen som möjligt. Uppföljningen som genomförs med hjälp av applikationen är dock alltid en mångsidigare lösning som bättre beaktar de lokala förhållandena.

Hur kan jag säkerställa att Coronablinkern fungerar rätt?

Kontrollera följande inställningar i telefonen för att säkerställa att Coronablinkern fungerar störningsfritt.

Kontrollera att exponeringsloggen uppdateras genom att klicka på ”Ingen exponering har upptäckts” på hemskärmen i Coronablinkern. Om datumet under Senast kontrollerad är för över ett dygn sedan kan du prova följande:

  • iPhone: Uppdatera operativsystemet till 13.7 och/eller kontrollera under Exponeringsanmälningar i inställningarna att Institutet för hälsa och välfärd/Finland (och inte ”Coronablinkern”) är ett aktivt område.
  • Android-telefoner (särskilt Huawei): ta bort optimeringen av Coronablinkers batteri från telefonens inställningar. En reparationsuppdatering är på kommande, men det kan ta en tid.

Kontrollera batteriets optimerings-inställningar: I vissa telefoner (särskilt OnePlus) kan telefonen stänga av Bluetooth-anslutningen på nätterna utan förvarning. Du kan undvika detta genom att stänga av inställningen för optimering av batteriet.

Om Coronablinkern inte verkar fungera rätt hjälper det ofta att starta om telefonen.

Kan min arbetsgivare ålägga mig att använda Coronablinkern?

Det är frivilligt att använda appen, dvs. varje användare beslutar själv om hen vill installera och börja använda den. Arbetsgivaren kan förinstallera appen i telefoner, men varje användare måste godkänna användarvillkoren och den frivilliga användningen före appen kan börja användas. Telefonens användare måste göra detta själv.

Måste jag berätta för min arbetsgivare om appen meddelar att jag eventuellt exponerats för coronaviruset?

Ingen har rätt att kräva att få veta om Coronablinkern har meddelat dig om eventuell exponering. Det rekommenderas dock att du informerar din arbetsgivare om exponeringsanmälan, så att man kan förebygga eventuell smittspridning på din arbetsplats, till exempel genom att du börjar distansarbeta eller att man på andra sätt ökar skyddsåtgärderna. Din arbetsgivare kan ha färdiga anvisningar om hur man ska gå till väga i samband med en exponeringsanmälan från Coronablinkern. Du kan diskutera saken med företagshälsovården, som kan konsultera infektionsexperter vid behov.

Hur tar jag bort exponeringsanmälan från applikationens hemvy?

Exponeringsanmälan i Coronablinkern avlägsnas automatiskt och behöver inte raderas separat. Du kan också ta emot nya exponeringsanmälningar även om applikationen redan har registrerat en eventuell tidigare exponering.

Om du redan har fått en exponeringsanmälan syns den nya anmälan i notifikationerna i din telefon, precis som den första exponeringsanmälan.

Exponeringsanmälan försvinner från applikationens hemvy när den eventuella smittsamhetstiden har löpt ut. Fram till dess ska du följa anvisningarna i applikationen. Ta ett test så fort som möjligt om du har symtom, även lindriga sådana. Även om du är symtomfri ska du kontakta hälsovården så att testbehovet kan bedömas. Undvik kontakter och följ med hur du mår tills meddelandet om exponering försvinner. Kom ihåg att ta ett nytt test om du får symtom, även om du tidigare har fått ett negativt testresultat när du inte hade symtom.