Coronablinkern

Tillgänglighets­utlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Coronablinkern och har utarbetats 17.5.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Respons om tillgängligheten

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i Coronablinkern? Berätta om detta till oss per e-post på adressen koronavilkku(at)thl.fi. Vi svarar inom 14 dagar. Vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristerna. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får ett svar inom två veckor, kan du göra en anmälan om detta till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Närmare anvisningar och kontaktinformation