Coronablinkern

Kontaktinformation

Behöver du stöd för att använda Coronablinkern?

För användare av appen

De viktigaste uppgifterna om appen och dess ibruktagande har sammanställts på webbplatsen Koronavilkku.fi. På webbplatsen kan du också se en video där man i detalj beskriver hur appen laddas ned och tas i bruk. Vi rekommenderar att du i första hand av dina närstående ber om hjälp med att ladda ner appen.

Den riksomfattande telefontjänsten Information om coronaviruset ger råd om användningen av appen Coronablinkern på numret 0295 535 535. Rådgivningen svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Utöver telefontjänsten får du stöd för användning av Coronablinkern via chatten och sms-tjänsten. Chattfönstret finns på adressen https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/per-telefon-och-chatt och kundrådgivarna svarar på frågor när de är på plats. Frågor kan sändas per sms till numret 050 902 0163. Sms-tjänsten är avsedd för personer som t.ex. på grund av hörselskada eller av någon annan orsak inte kan tala per telefon. För samtalet eller textmeddelandet debiteras endast lokalnäts-, mobilsamtals- eller SMS-avgift enligt operatören och abonnemanget. Några mobilpaketerna ingår telefonsamtal till numror som börjar med 029. Rådgivningstjänsten är avgiftsfri.

Så här laddar du ned Coronablinkern – på teckenspråk (Youtube)

Utöver telefontjänsten ger de finländska operatörerna DNA, Elisa och Telia stöd för att ta i bruk appen. Du kan be om råd via din operatörs elektroniska kommunikationskanaler, via kundservicen och i butikerna.

Genom dessa tjänster får du inte någon hälsorådgivning. Om din fråga gäller coronavirussmittan, kontakta hälso- och sjukvården.

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

Mer information om användargränssnittet för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården finns på adressen: https://digifinland.fi/koronavilkku-kayttoonoton-kasikirja/. Dessa kan skicka frågor till adressen: info@digifinland.fi

Representanter för massmedier 

Massmedier kan kontakta: info@thl.fi

Respons

Du kan ge respons om Coronablinkern via e-post till koronavilkku@thl.fi. Vänligen notera att specifika förfrågningar och frågor gällande användningen av appen behandlas inte via denna kanal.

Appen har publicerats av Institutet för hälsa och välfärd. www.thl.fi