Coronablinkern

Information om webbplatsen

Webbplatsens adress är koronavilkku.fi.

Välkommen, det här är ett tillgänglighetsutlåtande av organisationen Institutet för hälsa och välfärd, THL

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten coronablinkern.fi och har uppdaterats den 6 juli 2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga myndigheters webbplatser är tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Observerade du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss så att vi kan göra vårt bästa för att rätta till det

Per e-post info(at)thl.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns utförlig information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000

 

Upphovsrätt, ansvar och behandling av personuppgifter

Integritetsskydd

Vid behandlingen av personuppgifter följer vi den dataskyddslagstiftning som gäller i EU och Finland. Vi behandlar personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress) inom de gränser som lagstiftningen tillåter.

Vi behandlar personuppgifter för att analysera användningen av och erfarenheterna av den digitala tjänsten, för att åtgärda problem, förhindra bedrägerier och stödja produktutvecklingen.

Personuppgifter behandlas endast till den del det är nödvändigt för att syftet med tjänsterna ska uppnås.

Uppgifter om användarens dator och annan terminalutrustning kan samlas in med hjälp av kakor (cookies) och annan motsvarande teknik. Kakor är en textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. Om du vill, kan du själv med jämna mellanrum tömma kakorna och på så sätt försäkra dig om ett bättre dataskydd. Du kan också kontrollera kakornas funktion med webbläsartillägg. Det är skäl att beakta att avlägsnande eller förhindrande av kakor kan orsaka funktionsstörningar i användningen av tjänsterna eller leda till att de inte fungerar. Avlägsnande eller förhindrande av kakor är alltid en webbläsarspecifik åtgärd.

Information om kakor

Vi använder kakor för att skräddarsy innehåll och reklam, stödja de sociala mediernas egenskaper och analysera antalet besökare. Dessutom delar vi med oss av information till våra partner i sociala medier, reklambranschen och analysbranschen om hur du använder vår webbplats. Våra partner kan kombinera dessa uppgifter med andra uppgifter som du har lämnat till dem eller som samlats in när du har använt deras tjänster.

Kakor är små textfiler som webbplatserna kan utnyttja för att göra användarupplevelsen effektivare.

Enligt lagen kan vi spara kakor på din enhet, om det är absolut nödvändigt med tanke på webbplatsens funktion. Vi behöver din tillåtelse för att använda kakor av alla slag.

Denna webbplats använder olika typer av kakor. Vissa kakor har skapats av tredje parts tjänster på vår webbplats.

Du kan ändra eller återkalla ditt godkännande på vår webbplats via meddelandet om kakor.

Ditt tillstånd gäller följande verksamhetsområden: koronavilkku.fi

Kakorna på webbplatsen Koronavilkku.fi delas in i fyra olika grupper:

 1. Nödvändiga kakor
  • Nödvändiga kakor bidrar till att göra webbplatsen användbar genom att tillåta grundläggande funktioner såsom att flytta sig på webbplatsen och användning av skyddade områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte ordentligt utan dessa kakor.
 2. Preferenskakor
  • Med preferenskakor sparar webbplatsen uppgifter som ändrar webbplatsens beteende och utseende, såsom språkval eller användarens lokaliseringar.
 3. Statistikkakor
  • Statistikkakor hjälper webbplatsägarna att förstå hur användarna interagerar med webbplatserna, genom att samla in och rapportera uppgifter anonymt.
 4. Marknadsföringskakor
  • Marknadsföringskakor används på webbplatser för uppföljning av besökare. Syftet är att visa reklam som är lämplig och intressant för enskilda användare och därmed mer värdefull för utgivare och tredje parters annonsörer.

Meddelande om kakor

Nedan finns en förteckning över kakor som används på webbplatsen. Cookie-deklaration uppdaterades senast 08/09/2020.

Nödvändiga kakor

 • Namn: CookieConsent, Leverantör: Cookiebot, Syfte: Sparar användarens samtycke till kakor för den aktuella domänen., Giltighetstid: 1 år, Typ: HTTP

Preferenskakor

 • Vi använder inte cookies av den här typen

Statistikkakor

 • Namn: Collect, Leverantör: Google, Syfte: Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler., Giltighetstid: session, Typ: pixel
 • Namn: _ga, Leverantör: Google Tag Manager, Syfte: Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen., Giltighetstid: 2 år, Typ: HTTP
 • Namn: _gat, Leverantör: Google Tag Manager, Syfte: Används av Google Analytics för att hantera datainsamling., Giltighetstid: 1 dag, Typ: HTTP
 • Namn: _gid, Leverantör: Google Tag Manager, Syfte: Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen. , Giltighetstid: 1 dag, Typ: HTTP

Marknadsföringskakor

 • Namn: IDE, Leverantör: Google, Syfte: Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera webbplatsanvändarens handlingar efter att ha visat eller klickat på en av annonsörens annonser i syfte att mäta effektiviteten för en annons och presentera riktade annonser för användaren., Giltighetstid: 2 år, Typ: HTTP
 • Namn: test_cookie, Leverantör: Google, Syfte: Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder kakor. , Giltighetstid: 1 dag, Typ: HTTP
 • Namn: GPS, Leverantör: YouTube, Syfte: Registrerar ett unikt ID på mobila enheter för att möjliggöra spårning baserat på geografisk GPS-plats. , Giltighetstid: 1 dag, Typ: HTTP
 • Namn: VISITOR_INFO1_LIVE, Leverantör: YouTube, Syfte: Försöker uppskatta användarnas bandbredd på sidor med integrerade YouTube-videor., Giltighetstid: 179 dagar, Typ: HTTP
 • Namn: YSC, Leverantör: YouTube, Syfte: Registrerar ett unikt ID för att hålla statistik över vilka videor från YouTube användaren har sett., Giltighetstid: session, Typ: HTTP
 • Namn: yt-remote-cast-installed, Leverantör: YouTube, Syfte: Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video., Giltighetstid: session, Typ: HTML
 • Namn: yt-remote-connected-devices, Leverantör: YouTube, Syfte: Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video., Giltighetstid: persistent, Typ: HTML
 • Namn: yt-remote-device-id, Leverantör: YouTube, Syfte: Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video., Giltighetstid: persistent, Typ: HTML
 • Namn: yt-remote-fast-check-period, Leverantör: YouTube, Syfte: Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video., Giltighetstid: session, Typ: HTML
 • Namn: yt-remote-session-app, Leverantör: YouTube, Syfte: Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video., Giltighetstid: session, Typ: HTML
 • Namn: yt-remote-session-name, Leverantör: YouTube, Syfte: Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video., Giltighetstid: session, Typ: HTML
 • Namn: fr, Leverantör: Facebook, Syfte: Används av Facebook för att tillhandahålla olika annonseringstjänster, t.ex. anbud i realtid från tredjepartsannonsörer., Giltighetstid: 3 månader, Typ: HTTP
 • Namn: tr, Leverantör: Facebook, Syfte: Används av Facebook för att tillhandahålla olika annonseringstjänster, t.ex. anbud i realtid från tredjepartsannonsörer., Giltighetstid: Session, Typ: Pixel
 • Namn: _fbp, Leverantör: Facebook, Syfte: Används av Facebook för att tillhandahålla olika annonseringstjänster, t.ex. anbud i realtid från tredjepartsannonsörer., Giltighetstid: 3 månader, Typ: HTTP
 • Namn: pagead/1p-user-list/#, Leverantör: Google, Syfte: Väntande, Giltighetstid: Session, Typ: Pixel

Om du inte vill att Google Analytics ska samla information om hur du använder de digitala tjänsterna, kan du installera ett webbläsartillägg, som förhindrar att uppgifterna samlas in.

Kakor kan administreras via webbläsarens inställningar. Observera att dina val är webbläsarspecifika, dvs. du ska göra de val du vill separat med varje webbläsare du använder.

Upphovsrätt och länkning

Upphovsrätten till materialet i webbtjänsten hör till THL, om inte något annat nämns. Textinnehåll i dokumenten kan citeras och sidor kan länkas, men källan ska alltid nämnas. Bilder och annat grafiskt material får inte användas utan särskilt tillstånd. På THL:s webbplats finns länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje parter. THL ansvarar inte för innehållet i de utomstående webbplatser, till vilka det finns en länk på webbplatsen.

Ansvarsfrihet

THL strävar efter att hålla uppgifterna på sin webbplats korrekta och uppdaterade. THL förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar på webbplatsen eller begränsa tillträdet till dem av tvingande skäl. THL garanterar inte att sidorna kan användas utan avbrott.