Coronablinkern

Användning i Europa

Jag bor eller vistas långvarigt i Finland

Om du vistas en längre tid i Finland, exempelvis över två veckor, rekommenderar vi att du använder Coronablinkern.
De rekommendationer som är i kraft i Finland gäller alla som befinner sig i landet oavsett om de är finska medborgare eller inte.

Om du får meddelande om exponering i Coronablinkern

Följ anvisningarna i appen.

Om du får smitta

Du erbjuds vård och placeras i isolering. En smittspårare tar kontakt med dig.
Om smittan konstateras i Finland och du har Coronablinkern i användning får du en öppningskod från hälsovården.
Om du ger tillstånd i appen delar Coronablinkern informationen om smitta med appar i andra länder. Då kan också de som använder de officiella apparna i andra länder och eventuellt har exponerats få meddelande om exponering.

Jag använder ett annat lands app och jag är i Finland

De rekommendationer som är i kraft i Finland gäller alla som befinner sig i landet oavsett om de är finska medborgare eller inte.

Om du får ett meddelande om exponering i ett annat lands app

Om du har symtom ska du omedelbart låta testa dig. Det är viktigt att du iakttar ditt mående under de följande 10 dygnen och låter testa dig ifall du får symtom, undviker människokontakter och ser till god hand- och hosthygien.

Om du får smitta

Du erbjuds vård och placeras i isolering. En smittspårare tar kontakt med dig.
I Finland kan vi inte skapa öppningskoder som passar andra länders appar. Ifall du använder ett annat lands app kan du be om mer information av landets hälsovård.

Jag använder Coronablinkern och jag är utomlands

Iaktta de lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheternas anvisningar och rekommendationer. De allmänna anvisningarna kan variera i olika regioner och det lokala epidemiologiska läget kan förändras. Ta reda på den uppdaterade informationen om de lokala myndigheternas rekommendationer.

Om du får meddelande om exponering i Coronablinkern

Om du får ett meddelande om exponering när du är utomlands ska du iaktta ditt mående, undvika närkontakter och följa de lokala hälsovårdsmyndigheternas anvisningar. Ta reda på de lokala anvisningarna om att låta testa sig.
Ifall du inte känner till de lokala anvisningarna, eller de är oklara, ska du följa anvisningarna i Coronablinkern.

Om du får smitta

Iaktta de lokala hälsovårdsmyndigheternas anvisningar.
Om du konstateras smittad i ett annat land än Finland kan du inte anmäla om din smitta med hjälp av Coronablinkern.