Coronablinkern

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. I appen är din integritet starkt skyddad.

Läs mer om appen ›
Koronavilkku

Hur använder jag appen?

1

Ladda ner den avgiftsfria mobilappen i din telefon från en appbutik (t.ex. App Store och Google Play). Appen fungerar automatiskt i bakgrunden, utan att användningen av telefonen störs eller batteritiden förkortas.

2

Användarnas telefoner skickar en slumpmässig identifikationskod till varandra när de möts. Telefonen sparar informationen om mötet.

3

Om man konstaterar att du smittats av coronaviruset, får du en startkod från hälsovården. När du matar in startkoden i appen varnar du anonymt de människor som du mött för en eventuell exponering. Om någon av de personer du möter anmäler att han eller hon har insjuknat, får du själv en varning om en eventuell exponering.

Ladda ner appen Hjälp för ibruktagande

Hur fungerar appen?

Telefonen får en slumpmässig identifikationskod

Appen lottar ut en identifikationskod för varje telefon. Koden innehåller inte uppgifter om dig eller din telefon.

Telefonerna delar ut identifikationskoder till varandra

När apparna möts delar de sina identifikationskoder med varandra genom Bluetooth-teknik. Användarnas identitet eller läge registreras inte. Appen förvarar identifikationskoderna i 21 dygn.

När någon anmäler om sin smitta

När en användare meddelar om sin smitta via appen, skickar appen de identifikationskoder som den samlat in till servern. Om din telefon har stött på en identifikationskod som laddats upp på servern och din risk för exponering överstiger ett gränsvärde, får du via appen ett meddelande om en eventuell exponering.

Du får ett meddelande om eventuell exponering

Om du får ett meddelande om eventuell exponering, ger appen dig instruktioner för hur du ska agera. Med hjälp av appen kan du också när som helst göra en symtombedömning i tjänsten Omaolo, även om du inte fått något meddelande om eventuell exponering.

Om du har fått smittan

Om du med ett coronavirustest konstateras ha fått smittan, får du en startkod av hälsovårdspersonalen. När du matar in koden i appen, skickar appen de insamlade identifikationskoderna i din app till en server. På detta sätt får de som eventuellt exponerats för smittan information om detta. Med identifikationskoderna skickas inte person- eller lokaliseringsuppgifter, så en eventuell exponering kan inte kopplas till dig.

Ladda ner appen

Om du får ett exponeringsmeddelande, gör så här

1

Om du har varit i närheten av en person som har anmält om sin coronavirusinfektion via appen får du ett meddelande om eventuell exponering till din telefon. Tryck på meddelandet så öppnas Coronablinkern.

2

Tryck på den röda knappen Se anvisningar.

3

Du får anvisningar om hur du ska agera. Dessutom får du anvisningar om hur du kan kontakta hälsovården. Läs anvisningarna och tryck på Ta kontakt.

4

Välj kommun. Du kan kontakta hälsovården på det sätt som kommunen erbjuder, till exempel via webbtjänsten Omaolo eller per telefon.

5

Hälsovården ger dig närmare anvisningar och bedömmer bedömer behovet av ett coronavirustest.

Din integritet är skyddad

Coronablinkern skyddar dina uppgifter och din integritet på många sätt.

Personuppgifter

Coronablinkern sparar inte ditt namn, ditt födelsedatum eller dina kontaktuppgifter. Den kan inte ta reda på vem du är eller vem de människor du träffar är. Appen samlar inte in lokaliseringsuppgifter.

Appens användardata

Appen förmedlar information till servern om att appen är i funktion. Dessutom förmedlar den information om du eventuellt har utsatts för smitta. All datakommunikation mellan Coronablinkern och servern är hemlig.

Uppgifterna lagras anonymt på en server som finns i Finland. Servern administreras av aktörer inom den offentliga förvaltningen. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs.

Användningen är frivillig

Det är inte obligatoriskt att använda Coronablinkern. Du kan när som helst avsluta användningen genom att radera appen från din telefon.