Coronablinkern har lagts ner.

Tack för att du var med och bekämpade coronaviruset!

Coronablinkern var en app som producerades av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och med hjälp av vilken de som använde appen fick information om eventuella exponeringar för coronaviruset. Med appen kunde användarna anonymt meddela om sina coronasmittor till de andra användarna av appen.

Som bäst hade Coronablinkern 2,5 miljoner användare. I förhållande till landets invånarantal var Coronablinkern en av världens mest använda corona-appar. Genom appen meddelade 64 000 användare om att de hade smittats. Av Coronablinkerns användare berättade 23 procent att de hade fått ett meddelande om en eventuell exponering.

Coronablinkern följer inte längre upp mötesuppgifter eller räknar antalet exponeringar och kan inte längre meddela om smittor utifrån de här uppgifterna. Appen har alltså lagts ner för gott och visar i fortsättningen bara tacksidan. Användarna kan radera Coronablinkern från sina telefoner. Appen försvinner inte automatiskt från telefonen.

Koronavilkku